Studentenkamers Utrecht Studentenkamers-in-utrecht.nl

studentenkamers-in-utrecht.nl: Studentenkamer i West

Studentenkamer i West

Stadsdeel West ligt ten westen van het centrum van Utrecht en strekt zich uit in een lange brede strook aan beide zijden van het Amsterdam-Rijnkanaal. Een deel van het stadsdeel is bedrijventerrein en bevat verschillende havens. De andere delen van West, zoals de wijken Lombok/Leidseweg, Nieuw Engeland en Oog in Al zijn klassieke arbeiderswijken. Van origine waren de wijken bewoond door mensen met lage inkomens en waren de wijken zeer multicultureel. Echter, door de gunstige ligging van het stadsdeel ten opzichte van het centrum, weten steeds meer starters en jonge gezinnen de wijk te vinden, waardoor de wijk zich langzaam transformeert tot een meer evenwichtig samengestelde wijk. Het grote Marco van Basten sportpark is een verwijzing naar misschien wel de beroemdste (oud-) inwoner van Utrecht-West.
Mere i denne kategori: « Oost Overvecht »